leveranscontainer.jpg
leveranscontainer.jpg

Copy of Företag


SCROLL DOWN

Copy of Företag


 

Qlocx utvecklar smarta leveranscontainrar och utrymmen som gör det möjligt att ta emot varuleveranser utan att någon fysiskt behöver vara där och ta emot dem. Något som dels möjliggör leveranser utanför arbetstid, samt ett enklare och mer effektivt logistikflöde till arbetsplatsen.

 

Leveranscontainer

Container4H.png

Leveransrum

Servicebox

 

Den moderna leveranslösningen

Den moderna leveranslösningen .png


 
 
Container4H.png
skanska_final.png

I stolt samarbete med:

Leveranscontainer

Gör leveranser oberoende av byggets öppettider. Leveranscontainern integreras enkelt i staketet kring byggarbetsplatsen och möjliggör för speditörer att leverera gods när som helst under dygnet. Och när godset har levererats säkert i containern skickas det automatiskt ut ett meddelande till rätt mottagare, exempelvis platschefen, om att godset nu är på plats. 

Leveranscontainern minskar springet kring lastzonerna, där de flesta olyckor på byggarbetsplatsen sker, och ökar samtidigt leveranseffektiviteten. 

Leveranscontainern kan fås i den storlek och utförande som efterfrågas, allt i från 10 fot till 40 fot och med eller utan värme och el. 

 
 

Leveransrum

Ta emot leveranser kräver idag ofta extra personal i butiken som enbart tar emot varor i stället för att serva kunderna i butiken. Kundflödet är som störst på eftermiddagar och helger och det kan vara svårt att styra när på dagen leveranserna kommer.

Qlocx leveransrum är en skräddarsydd lösning som anpassas efter det utrymme som finns tillgängligt i fastigheten idag. Det finns inga begränsningar för hur stort/litet rummet kan vara. Det enda kravet är att det finns en dörr. Speditörern ges möjlighet att öppna utrymmet och leverera varorna och när sedan arbetet tillåter kan butikspersonalen hämta varorna ur leveransrummet. På detta sätt kan butiken bemannas med mindre personal och där all tid kan läggas på ett ge den bästa servicen till kunderna.

 

 
 
boxhemsida.png

Servicebox

Serviceboxen lämpar sig t.ex. till servicetekniker för att ta emot arbetsmaterial. Boxen placeras oftast i anknytning till hemmet vilket möjliggör att allt arbetsmaterial kan levereras på eftermiddagen eller under nattid så att man direkt kan köra till arbetsplatsen när arbetsdagen börjar istället för att åka till olika lager eller grossister för att hämta upp material.