Användaravtal

Avtalet omfattar användning av Qlocx leverans- och passagesystem för den som använder systemet, hädanefter kallad Användare. Det generella syftet med avtalet är att ge Användare full insikt om vilka skyldigheter/rättigheter denne har samt vilken data Qlocx, hädanefter kallat Bolaget, kommer hämta, spara och distribuera. Tjänsterna som omfattas i detta avtal är ”Leveranstjänsten” som rör Användare som tar emot eller skickar leveranser till eller från enheter, eller områden, där tillträdet styrs av Qlocx's låsstyrning och "Passagetjänsten" som rör Användare där Qlocx's låsstyrning används för passage in i eller igenom dörrar, grindar eller andra enheter. 

Avtalsvillkor för godkännande

§1
För att Bolaget ska kunna tillhandahålla funktionerna i Bolagets applikation, även kallad "Tjänsten”, kommer Bolaget samla och hantera de personuppgifter Användaren angivit. Dessa personuppgifter kommer bestå av personnummer, inloggningsinformation, email-adress, telefonnummer, namn, adress och postnummer. Som Användare samtycker du att Bolaget får samla in och hantera dessa uppgifter. Som Användare av Leveranstjänsten samtycker du även att Bolaget får distribuera uppgifter innefattande namn, email-adress, telefonnummer och postnummer till relevanta speditions relaterade firmor inom EU/EES i form av ett elektroniskt svar eller en uppdatering på en förfrågan för att de ska kunna leverera försändelser till din leveransenhet. Bolaget tar alla nödvändiga och resonabla åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna blir behandlad så säkert och ansvarsfullt som möjligt.

§2
Bolaget kommer att logga och spara all information relaterad till Användarens beteende i applikationen och spara genererad data från tillfällen då ett lås öppnats, som stöds av Bolaget. Bolaget sparar denna information för att kunna tillhandahålla en optimal tjänst och hela tiden förbättra denna. Informationen kommer att sparas tills dess att Bolaget finner att informationen inte längre är av nytta för att kunna kunna upprätthålla Tjänsten eller tills dess att Användaren själv önskar att informationen tas bort.

§3
Som Användare av Leveranstjänsten ansvarar Användaren för samtliga varor som befinner sig i Användarens leveransenhet. Däribland kvaliteten på livsmedelsvaror, eller andra känsligt gods. Bolaget uppmuntrar också ett separat avtal mellan Användare och enskild aktörer, exempelvis matleverantörer gällande att inkludera extra kylpåsar/klabbar för längre hållbarhet.

§4
Bolaget har implementerat en säkerhetsstandard i enheterna. Dock skulle något, mot all förmodan, hända till exempel då någon skulle bryta sig in i leveransenheten så är Användaren ansvarig för innehållet då stölden gjorts på Användarens egendom, vilket bör anmälas till polis och försäkringsbolag. Generellt klassas utrymmen och boxar i en flerfamiljsfastighet som ett gemensamt biutrymme och enheter i anslutning till privatbostad som biutrymme till hemmet vilket normalt täcks av en hemförsäkring, dock täcks normalt icke varor klassade som stöldbegärlig egendom. Bolaget rekommenderar att innan användning av Tjänsten att kolla upp vad som gäller för sin egen hem- eller företagsförsäkring. Skulle något hända med leveransen där Bolagets programvara är anledningen till stöld eller skadegörelse står Bolaget för ersättning av detta gods. Bolaget har tillgång till att spåra samtliga händelser i leveransenheten som är gjord av behöriga personer med mobila nycklar, kan denna information användas som bevisbörda vid eventuell stöld.

§5
Användare av Tjänsten rekommenderas att uppdatera Bolaget med de senaste personuppgifterna som är nödvändiga för att Tjänsten ska fungera, med andra ord korrekt namn, email-adress, telefonnummer, adress och postnummer.

§6
Användare har rätten att utan extra kostnad kontakta Bolaget och be om att få de personuppgifter som Bolaget fogar över borttagna och att korrigera felaktiga uppgifter som inte går att ändra i Tjänsten. Användare har också rätt att dra tillbaka sitt tidigare godkännande till Bolaget för att limitera användningen av personuppgifter.

§7
Som Användare accepterar du att få reklam och erbjudanden publicerade till ditt konto i Tjänsten från e-handelsföretag.

§8
Som Användare av Leveranstjänsten accepterar du att övervakning via kamera får bedrivas i leveransutrymmet i syfte att motverka att stölder sker. 

§9
Som Användare av Leveranstjänsten accepterar du att Bolaget hämtar telefonens GPS-position i det ögonblick då öppningsfunktionen i Applikationen används. GPS-positioneringen kopplas inte till dig som Användare utan Bolaget använder GPS-positioneringen för att identifiera vart leveransutrymmet är placerat för att hjälpa transportbolag att hitta till leveransutrymmet.