Viewing entries in
Debatt

Varför pratar alla om digitalisering?

Comment

Varför pratar alla om digitalisering?

Digitalisering är ett ord som inte kan ha undgått någon som haft med byggbranschen att göra de senaste åren. Och det finns många goda anledningar till det.

I byggindustrin finns det många processer som ofta sköts manuellt. Även om processerna är beprövade och använts länge kommer de på sikt aldrig att kunna mäta sig med digitala processer. För att fortsätta vara effektiv, kunna göra realistiska planer och vara konkurrenskraftig behöver man på byggbranschen se till att man vet exakt vad man har, vad man behöver och vad som händer inom den egna verksamheten.

Genom att ersätta manuella arbetsprocesser, exempelvis leveransflöden och logistik på byggprojekten, kan man få en helt annan kontroll. När alla använder samma digitala verktyg blir det möjligt att analysera data som annars var okänd och man kan därefter fatta beslut som bättre motsvarar nuläget. Det blir även möjligt att snabbare korrigera sina planer när man ständigt har tillgång till aktuell data.

Flera av våra samarbetspartners, såsom NCC, Skanska, Veidekke Sverige och JM tar redan idag steg mot en förbättrad strategisk översikt genom digitala arbetsprocesser och Qlocx är en del av denna transformation.

Läs mer om hur byggbranschen gynnas av att lämna papper och penna bakom sig:

Comment

Hur minskar vi antalet olyckor på byggarbetsplatserna?

Comment

Hur minskar vi antalet olyckor på byggarbetsplatserna?

Risken för olyckor är en dyster verklighet som många företag i byggbranschen är väl bekanta med.

Trots att svenska byggföretag lägger avsevärda resurser på utbildning och utveckling inom säkerhet förekommer ändå olyckor, som i värsta fall kan leda till personskador eller dödsfall. Byggindustrin rapporterade att det under 2018 skedde 10 dödsolyckor inom byggindustrin, där 5 av dessa skedde på lossningsplatsen, dvs där byggmaterial och leveranser lastas av från fordonen. Detta är en ökning jämfört med 2017.

Denna utveckling vill Qlocx vara med och sätta stopp för.

Med Qlocx leveranscontainer på bygget behöver nämligen byggarbetare och transportör inte mötas vid leveranstillfället och det innebär att färre personer befinner sig på lossningsplatserna. Detta bidrar till en minskad risk för olyckor och kan på sikt hjälpa till att göra arbetsplatsen säkrare och tryggare för både byggarbetare och transportörer.

Vi på Qlocx ser fram emot att 2019 bli året då antalet olyckor och skador minskar i den svenska byggindustrin!

Comment