Viewing entries tagged
JM

Varför pratar alla om digitalisering?

Comment

Varför pratar alla om digitalisering?

Digitalisering är ett ord som inte kan ha undgått någon som haft med byggbranschen att göra de senaste åren. Och det finns många goda anledningar till det.

I byggindustrin finns det många processer som ofta sköts manuellt. Även om processerna är beprövade och använts länge kommer de på sikt aldrig att kunna mäta sig med digitala processer. För att fortsätta vara effektiv, kunna göra realistiska planer och vara konkurrenskraftig behöver man på byggbranschen se till att man vet exakt vad man har, vad man behöver och vad som händer inom den egna verksamheten.

Genom att ersätta manuella arbetsprocesser, exempelvis leveransflöden och logistik på byggprojekten, kan man få en helt annan kontroll. När alla använder samma digitala verktyg blir det möjligt att analysera data som annars var okänd och man kan därefter fatta beslut som bättre motsvarar nuläget. Det blir även möjligt att snabbare korrigera sina planer när man ständigt har tillgång till aktuell data.

Flera av våra samarbetspartners, såsom NCC, Skanska, Veidekke Sverige och JM tar redan idag steg mot en förbättrad strategisk översikt genom digitala arbetsprocesser och Qlocx är en del av denna transformation.

Läs mer om hur byggbranschen gynnas av att lämna papper och penna bakom sig:

Comment