Viewing entries tagged
Företagande

Leveranscontainern fyller 1 år!

Comment

Leveranscontainern fyller 1 år!

Vi på Qlocx har nu haft våra uppkopplade leveranscontainrar ute på Stockholms byggarbetsplatser i precis ett år och de har redan visat sig bli en riktig succé. Inte enbart för byggprojekten, men även för leverantörerna och inte minst för transportörerna.

DB Schenker har levererat material till Qlocx leveranscontainrar för bland andra Hilti och har nu gått ut i Foretagande.se och berättat hur värdefull denna typ av digital utveckling har varit för deras egen verksamhet.

Mats Grundius, VD för DB Schenker säger följande:

Den nya tekniken skapar förutsättningar för att effektivisera logistikkedjan, vilket inte minst är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan lossa snabbt och säkert utan att störa ordinarie verksamhet och om vi kan leverera gods på kvällar och nätter slipper vi även bilköer.

Erik Nordqvist är Customer Solution Manager på DB Schenker och har följande att säga om vår typ av lösning:

Digitala lås kommer att möjliggöra för många branscher och olika typer av arbetsplatser i framtiden. Alla vill ha leveranser snabbt, flexibelt och effektivt utan att behöva avbryta sitt eget arbete. Det är där containrar, leveransrum och boxar rustade med digitala lås kommer in.

Vi är såklart jättestolta att kunna bidra med en så pass uppskattad produkt som visat sig hjälpa alla parter i logistikkedjan.

Qlocx ser fram emot att ta både leveranscontainern, och andra nya och innovativa lösningar, till fler verksamheter under 2019!

Comment