Risken för olyckor är en dyster verklighet som många företag i byggbranschen är väl bekanta med.

Trots att svenska byggföretag lägger avsevärda resurser på utbildning och utveckling inom säkerhet förekommer ändå olyckor, som i värsta fall kan leda till personskador eller dödsfall. Byggindustrin rapporterade att det under 2018 skedde 10 dödsolyckor inom byggindustrin, där 5 av dessa skedde på lossningsplatsen, dvs där byggmaterial och leveranser lastas av från fordonen. Detta är en ökning jämfört med 2017.

Denna utveckling vill Qlocx vara med och sätta stopp för.

Med Qlocx leveranscontainer på bygget behöver nämligen byggarbetare och transportör inte mötas vid leveranstillfället och det innebär att färre personer befinner sig på lossningsplatserna. Detta bidrar till en minskad risk för olyckor och kan på sikt hjälpa till att göra arbetsplatsen säkrare och tryggare för både byggarbetare och transportörer.

Vi på Qlocx ser fram emot att 2019 bli året då antalet olyckor och skador minskar i den svenska byggindustrin!

Comment