Viewing entries tagged
Kulturhuset Stadsteatern

Skanska Kulturhuset

Comment

Skanska Kulturhuset

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms Stad att renovera Kulturhuset och Teaterhuset mitt i centrala Stockholm med målet att skapa en bättre inomhusmiljö, säkerhet och energieffektivitet i byggnaderna. Ombyggnaden påbörjades vid årsskiftet och förväntas pågå fram till 2020.

Ett ROT-projekt som detta skiljer sig från de flesta andra projekt vi på Qlocx varit delaktiga i eftersom kvarteret ligger mitt i ett av Stockholms mest trafikerade områden med bilar, bussar, spårvagnar och tusentals fotgängare som passerar varje dag. Till skillnad från andra Skanska-projekt som vi deltagit i finns här ingen plats för en leveranscontainer och gatorna runtomkring byggnaden behöver vara öppna för gångtrafikanter, vilket innebär att ytorna Skanska har att röra sig med är väldigt begränsade. Samtidigt är behovet av sömlösa leveranser precis lika stort här som vid deras andra byggprojekt. Hur kan man lösa detta?

När Skanska presenterade situationen för oss kom vi fram till att garaget under Kulturhuset kunde omvandlas till ett leveransrum för ROT-projekt. Qlocx låssystem installerades på en dörr och hela garaget kunde då användas på precis samma sätt som leveranscontainern, fast utan att behöva ta upp plats utanför byggnadens väggar.

Nu kan Skanska ta emot sina leveranser sömlöst till ROT-projektet på Kulturhuset utan att störa omkringliggande verksamheter, trafik och gångvägar. Qlocx system går att anpassa för alla typer av utrymmen, så med lite fantasi lyckades vi tillsammans med Skanska skapa en lösning som fungerade för alla!

Comment