På anstalten Skenäs byggs just nu ett bostadshus för intagna. Huset är ett typhus som sedan ska stå modell för hur Kriminalvårdens bostadshus ska se ut i framtiden.

Detta är PEABs första Qlocx-leveranscontainer och vi på Qlocx är mycket stolta över att få förtroendet att hjälpa till att effektivisera leveranserna till Skenäs!