• Byggare: JM

  • Kommun: Stockholm

  • Område: Årstastråket

  • Bostäder: 144

  • Tillträde: Kvartal 3, 2019 - Kvartal 1, 2020

JM bygger ut Årsta med sitt senaste projekt vid namn Gavelhusen. Här kommer tre hus att byggas upp och kommer rymma 144 nya lägenheter som alla kommer ha uteplats eller en balkong. Det kommer även finnas fina innergårdar med lekparker i närheten samt en ny inplanerad förskola i kvarteret. Området är beläget mellan de trevliga äldre lägenhetshusen mot Årstaskogen och Valla Torgs stationsområde. 

En kort promenadsträcka ifrån Gavelhusen mot Årstaskogen hittar man vackra gångstigar längs kanalen och utegym samt badplatser. Åt andra hållet finns Årsta Torg och Valla Torgs tvärbanestation. Det går även snabbt att promenera till Årstaberg, Globen eller Gullmarsplan för bättre förbindelser in till centrala Stockholm. Hela projektet beräknas bli klart senast ungefär till årsskiftet 2019/2020.

För bygget av Gavelhusen använder JM en uppkopplad leveranscontainer från Qlocx. Detta initiativ ser till att JM ligger i framkant på marknaden för bostadsbyggare genom att de effektiviserar sin bygglogistik med denna typ av smarta digitala lösningar som många av deras konkurrenter ännu inte upptäckt eller implementerat i sin egen bygglogistik.

Sara Morad, arbetsledare vid projektet, har detta att säga om leveranscontainern och vad den har betytt för deras dagliga arbete:

Qlocx leveranscontainer har betytt mycket, främst för oss arbetsledare. Att ersätta samtal och grindöppningar med en notis i telefonen gör väldigt mycket. Samtidigt som leveranserna förvaras i ett låst utrymme. Vi kommer även undan onödigt spring inne på byggarbetsplatsen i och med att containern är en del av skalskyddet och kan nås via lokalgatan.

Comment