Passersystem


Öppna dörrar med mobiltelefonen och dela ut digitala nycklar till vem du vill. Genom webbportalen my.qlocx.com kan du enkelt administrera alla användare och dörrar samt få en överblick över hur systemet används. Med Qlocx passersystem sparar ni tid genom att slippa dela ut nycklar eller taggar personligen samt föra bok på vart dessa befinner sig.

Qlocx styrenhet går snabbt att installera och kan användas som antingen det primära passersystemet eller som ett komplement till ett befintligt.

Passersystem är inte beroende av Qlocx leveranstjänst men om man vid ett senare tillfälle vill koppla på leveranstjänsten för paketleveranser så är det alltid möjligt.

MyQlocx's funktioner

  • Enkel tilldelning och borttagning av digitala nycklar
  • Få en överblick över vilka som har digital nyckel, giltighetstid etc. samt aktivitetsloggar på vilka som har gått in och när.

Köp passersystem

Vill du ha ett uppkopplat passersystem i din bostad eller arbetsplats?
Kontakta då oss genom att begära en offert via länken nedan.