Offertförfrågan för Leveransrum

Kontaktuppgifter
Kontaktperson *
Kontaktperson
Specifikationer
Har fastigheten ett tillgängligt utrymme?
Exempelvis: Bottenvåning eller i intilliggande byggnad
Finns det el i det tillgängliga utrymmet?
Finns det ett passersystem för det tillgängliga utrymmet?