Leveransrum.png

Leveransrum

Ta emot leveranser kräver idag ofta extra personal i butiken som enbart tar emot varor i stället för att serva kunderna i butiken. Kundflödet är som störst på eftermiddagar och helger och det kan vara svårt att styra när på dagen leveranserna kommer.

Qlocx leveransrum är en skräddarsydd lösning som anpassas efter det utrymme som finns tillgängligt i fastigheten idag. Det finns inga begränsningar för hur stort/litet rummet kan vara. Det enda kravet är att det finns en dörr. Speditörern ges möjlighet att öppna utrymmet och leverera varorna och när sedan arbetet tillåter kan butikspersonalen hämta varorna ur leveransrummet. På detta sätt kan butiken bemannas med mindre personal och där all tid kan läggas på ett ge den bästa servicen till kunderna.