trikåfabriken.jpg
trikåfabriken.jpg

Leveranscontainer


SCROLL DOWN

Leveranscontainer


Uppkopplad leveranscontainer

leveranscontainer.jpg
 

Kundreferenser


 
 

 
Container4H.png

Effektivare bygglogistik

Gör leveranser oberoende av byggets öppettider och personalens tillgänglighet!

Upp till 80% av ett byggprojekts leveranser är leveranser av mindre gods. Genom att enkelt integrera en leveranscontainer i staketet kring byggarbetsplatsen blir det möjligt för transportörer att leverera det mindre godset när som helst under dygnet utan att personalen på projektet behöver blir störd.

När godset har levererats i containern skickas det automatiskt ut ett meddelande till rätt mottagare, exempelvis lagbasen, om att godset nu är på plats. 

 

Fördelar

  • Ökad leveransflexibilitet. Leveranser av gods när som helst under dygnet utan att mottagaren behöver vara på plats.

  • Minskad olycksrisk. Då varken transportören eller mottagaren behöver beträda någon av lastzonerna under leveranstillfället minskar både springet och belastningen på lastzonerna.

  • Minskat materialsvinn. Qlocx håller koll på vart leveransen befinner sig och meddelar mottagaren när leveransen blivit levererad i containern.

qlocx app1.png
 

Qlocx leveranscontainer kan hyras av någon av våra samarbetspartners: 

Vill du veta mer om hur leveranscontainern fungerar? 

Maila bjorn.nyckelgard@qlocx.com eller ring 0737 - 53 42 94