Qlocx för handeln

Om en butik eller annan lokal är utrustad med Qlocx system för leveransmottagningar behöver man inte oroa sig för varuleveranser som måste kvitteras samtidigt som personalen är med kunder eller är upptagna med annat. Transportören får en tillfällig digital nyckel till lokalen och när varorna lämnats av tas deras nyckel bort.

Qlocx teknik gör det möjligt för leveranserna att nå lokalen under nattetid utan att personalen någonsin behöver närvara, vilket innebär att de i lugn och ro kan packa upp varorna på morgonen innan kunderna kommer till butiken eller annan verksamhet sätter igång. Arbetsdagen ska inte behöva anpassas efter när leveranserna kommer fram, så personalen kan fokusera på det som är viktigast.

Med ett passersystem från Qlocx kan personal även använda sin mobil som nyckel för att öppna lokalen.