Uppkopplad lossningsplats


Det är på lossningsplatserna som många av olyckorna sker idag. Genom att kunna minska antalet fordon och yrkesarbetare på dagtid inne på byggarbetsplatsen kan antalet olyckor också minskas. Qlocx styrsystem installeras enkelt på körgrinden till lossningsplatsen och möjliggör sömlösa leveranser av större gods utanför byggets öppettider.


Skapa en smart leveranszon


För att minska antalet fordon och yrkesarbetare på lossningsplatserna kan en smart leveranszon skapas. Leveranszonen möjliggör för er att ta emot leveranser dygnet runt utan att lastbilar och chaufförer någonsin behöver beträda byggarbetsplatsen. När transportören levererat godset skickas en SMS-avisering automatiskt ut till mottagaren som då istället kan hämta godset, placerat säkert i leveranszonen, när arbetet tillåter. Därmed minskar både olycksrisken och tid sparas för personalen.

Nedan visas ett exempel på en smart leveranszon där Qlocx styrsystem installerats på de båda motorgrindarna. Leveranszonen kan självklart utformas efter hur just ditt projekt ser ut.