Qlocx för bygglogistik

Ett byggprojekt är i stora drag ett enda stort logistikpussel. Genom att använda sig av Qlocx kan projektet få bättre koll på sina leveranser. Vad som kommit och när. Vem det var som tog emot godset. På så vis minskar materialsvinnet som idag till stor del beror på informationsbrist angående vart godset befinner sig.

Med Qlocx emimineras behovet av mötet mellan transpotör och mottagare. På så vis kan transportören leverera när som helst på dygnent utan att behöva störa vare sig dig med telefonsamtal eller resten av det pågående bygget.


Leveranscontainer

Inga bomkörningar

Upp till 80% av alla leveranser är leveranser av mindre gods. Leveranscontainern möjliggör leveranser under dygnets alla timmar du behöver vara tillgänglig.

Minskad olycksrisk

Genom att minska antalet fordon och yrkesarbetare från de olyckdrabbade lossingsplatserna minska olyckrisken.

Spara tid och minska svinnet

Slip letandet efter gods och onödiga dubbelbeställningar. Med leveranscontainern får du koll på vart och när godset levererades.

LÄS MER

Motorgrind

Leveransstyrd access

Med Qlocx teknik i grinden ges transportörer automatisk access när de har en leverans att leverera och du kan enkelt se på individnivå vilken chaufför som var där.

Godset finns på plats när bygget öppnar

När bygget har stängt kan transportören på ett säkert och enkelt sätt leverera större gods som då finns på plats när du anländer på morgon.

Synka leveranserna med din lossningskalendern

Få bättre koll på leveransprecissionen över när godset anlände.

LÄS MER