Smartare och säkrare bygglogistik

Ett byggprojekt är i stora drag ett enda stort logistikpussel. Genom att använda sig av Qlocx kan projektet få bättre koll på sina leveranser. Vad som kommit, när det kom och vem som tog emot godset. På så vis minskar materialsvinnet, som idag till stor del beror på informationsbrist om var godset befinner sig.

Med Qlocx emimineras behovet av mötet mellan transpotör och mottagare. På så vis kan transportören leverera när som helst på dygnet utan att behöva störa någon på bygget med telefonsamtal.

Färre arbetsplatsolyckor

Med Qlocx smarta produkter för bygglogistik kan byggprojekt, förutom att effektivisera och förenkla sin leveransmottagning, ta ett steg mot olycksbefriade arbetsplatser. Cirka hälften av alla arbetsplatsolyckor som leder till allvarliga skador eller dödsfall sker idag i samband med leveransmottagningar vid lossningsplatserna.

Vi har redan sett hur leveranscontainern hjälpt till att minska aktiviteten på lossningsplatser. NCC utförde en undersökning på sitt projekt Herrjärva vid sitt nya huvudkontor. Där observerade man att antalet leveransfordon inne på bygget minskade med 67% jämfört med innan leveranscontainern infördes.

Med hjälp av Qlocx logistiklösningar kan antalet fordon och arbetare som befinner sig i detta område minskas avsevärt, vilket då minskar risken för att olyckor sker. Qlocx strävar mot en framtid där olyckor i samband med varuleveranser inte längre sker.


Smart leveranscontainer


Inga bomkörningar

Över hälften av alla leveranser består av mindre gods. Leveranscontainern möjliggör leveranser oavsett när på dygnet du är tillgänglig.

Minskad olycksrisk

Olyckor sker ofta på lossningsplatsen. Minskar antalet fordon och yrkesarbetare på platsen minskar olyckrisken.

Spara tid och minska svinnet

Slipp leta efter gods och onödiga dubbelbeställningar. Med leveranscontainern får du koll på var och när godset levererades.LÄS MER
 

Smart Förbrukningsförråd


Automatisk orderläggning

Förrådet håller själv reda på lagersaldon och beställer nytt material när något börjar ta slut - helt automatiskt!

Bygget behöver aldrig stanna upp

Materialet finns alltid nära till hands och tar aldrig slut, genom att automatiska beställningar sker innan lagret är tomt. Bygget behöver aldrig stanna för att något saknas.

Håll enkelt reda på vad som förbrukas

Det blir mycket enklare att se vad som förbrukas och löpande ändra både lagersaldon och vilket material man vill kunna hämta från förrådet.

LÄS MER

Leveransrum för ROT-projekt


Välj ditt eget utrymme

Qlocx leveransrum för ROT-projekt är en dynamisk lösning som går att anpassa efter vilket utrymme som helst oavsett storlek.

Stör inte omgivningen

ROT-projekt sker ofta i områden med mycket trafik och förbipasserande. Med leveransrummet kan leveranserna ske direkt in i fastigheten utan behov av grind eller container.

Minskad tidsåtgång

ROT-projekt har ofta striktare tidsramar än större byggprojekt, då de ofta pågår i trafikerade områden. Med Qlocx system går varje leverans snabbare att ta emot.

LÄS MER
 

Smart leveranszon


Leveransstyrd access

Med Qlocx teknik i grinden ges transportörer automatisk access när de har något att leverera och det går enkelt att på individnivå se vilken chaufför som var där.

Godset finns på plats när bygget öppnar

När bygget har stängt kan transportören på ett säkert och enkelt sätt leverera större gods som då finns på plats när arbetarna anländer på morgonen.

Synka leveranserna med din lossningskalender

Få bättre koll på leveransprecisionen för när godset anlände.

LÄS MER