Qlocx för bygglogistik

Ett byggprojekt är i stora drag ett enda stort logistikpussel. Genom att använda sig av Qlocx kan projektet få bättre koll på sina leveranser. Vad som kommit, när det kom och vem som tog emot godset. På så vis minskar materialsvinnet, som idag till stor del beror på informationsbrist om var godset befinner sig.

Med Qlocx emimineras behovet av mötet mellan transpotör och mottagare. På så vis kan transportören leverera när som helst på dygnet utan att behöva störa någon på bygget med telefonsamtal.


Leveranscontainer

Inga bomkörningar

Över hälften av alla leveranser består av mindre gods. Leveranscontainern möjliggör leveranser oavsett när på dygnet du är tillgänglig.

Minskad olycksrisk

Olyckor sker ofta på lossningsplatsen. Minskar antalet fordon och yrkesarbetare på platsen minskar olyckrisken.

Spara tid och minska svinnet

Slipp leta efter gods och onödiga dubbelbeställningar. Med leveranscontainern får du koll på var och när godset levererades.

LÄS MER

Smart leveranszon

Leveransstyrd access

Med Qlocx teknik i grinden ges transportörer automatisk access när de har något att leverera och det går enkelt att på individnivå se vilken chaufför som var där.

Godset finns på plats när bygget öppnar

När bygget har stängt kan transportören på ett säkert och enkelt sätt leverera större gods som då finns på plats när arbetarna anländer på morgonen.

Synka leveranserna med din lossningskalender

Få bättre koll på leveransprecisionen för när godset anlände.

LÄS MER